mơ thấy nước

Mơ thấy nước là điềm tốt hay xấu?

05/2015 23

Nước là sự sống, là chất sống của tinh thần và là dòng chảy của năng lượng cuộc sống. Nước là biểu tượng của tinh thần, tri thức, chữa bệnh. chiêm bao t